شماره حساب داستانت
نام صاحب حساب بانک شماره کارت شماره حساب
شمس الدین یوسف آملی شهر 5047061026931069

700806287663


 

شماره حساب داستانت
نام صاحب حساب نوع شماره حساب نام بانک شماره شبا
شمس الدین یوسف آملی شبا بانک شهر 
IR490610000000700806287663

 

 لطفا پس از واریز به مسئول امور مالی "خانم شایگان در ساعت اداری به شماره 09199398916 اطلاع رسانی نمایید

 

 

Share with Telegeram منتشرکردن درتلگرام