داستانت (انتشارات کارآفرین آریا) در جهت حفظ حقوق مادی و معنوی کاربران، مولفان و تصویر گران خودش را ملزم به رعایت موارد زیر میداند:

  • تمامی اطلاعات کاربران محرمانه لحاظ می شود و به هیچ عنوان در اختیار هیچ سازمان یا ارگانی قرار نخواهد گرفت و هیچ استفاده ایی نخواهد شد و این از مهمترین منشور اخلاقی یک کار فرهنگی است.
  • تمامی داستان ها توسط تیم داستان نویس های داستانت ترجمه یا تالیف شدند و یه هیچ عنوان از کتاب های داستانی که حقوق مادی و معنوی آن متعلق به انتشارات کارآفرین آریا نباشد، استفاده نخواهد شد.
Share with Telegeram منتشرکردن درتلگرام