کادوی مخصوص روز پدر

اهمیت تولد پدر، روز پدر و یا هر مناسبتی برای پدر را در قالب کتاب داستان به کودکت آموزش بده.

یک کتاب داستان سفارشی  با عکسهایی از پدر و کودک و دل نوشته های یادگاری بهترین آموزش برای دلبندتون هست.

 مطمئن باشین بچه هاتون بعنوان شخصیت اصلی داستان تصویری این کتاب را برای همیشه نگه میدارن.

کادوی مخصوص روز پدر