کتاب داستان سفارشی برای دختران

بهترین داستان تصویری برای دخترای کوچولو با رویاهای بزرگ

دختر کوچولوی شما میتونه تبدیل به هرچیزی که دوست داره بشه.

تصویر و نامش را به جای شخصیتهای اصلی کتاب داستان تصویری قرار بدین و تشویقش کنین تا خودش را یکی از آنها بدونه و برای ستاره شدن تلاش کنه.

 

کتاب داستان سفارشی برای دختران