کتاب داستان های فارغ التحصیلی سفارشی

از مهدکودک تا دانشگاه،

زمان فارغ التحصیلی با یک کتاب اختصاصی به کودکی که دوستش دارین مطمئنش کنین که همیشه حمایتش میکنین و باعث افتخارتونه.

با یک کتاب داستان سفارشی مربوط به فارغ التحصیلی فرزند، دوست و یا خواهر و برادر کوچیکتان با نام و عکسهای آنها هدیه ماندگاری به شکل کتاب تصویری براشون به جا بزارین.

کتاب داستان های  فارغ التحصیلی سفارشی