کادوی سفارشی روز معلم

از طرف کودکتون یک کتاب سفارشی برای معلمش بعنوان هدیه روز معلم سفارش بدین.

مطمئنا کودک شما در دوران تحصیل معلم موردعلاقه ای داره که میتونه با دادن هدیه روز معلم در قالب یک کتاب داستان تصویری  که با نام و عکس کودک و معلم طراحی شده به همراه داستانی که در مورد فعالیت آموزشی و اهمیت وجود معلم هست، این روز را براشون خاطره انگیز کنه.

کادوی سفارشی روز معلم